Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 17 Juni 2014, 00:44:21
Hits : 2151

Kitab Riyadhus Shalihin

24/3[73] -  Diriwayatkan dari Abu Umamah, Shudayy 'Ajlan Al Bahili, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, ketika beliau berkhutbah pada haji Wada': "Bertakwalah kamu kepada Allah, tunaikanlah olehmu shalat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan dan keluarkanlah zakat hartamu serta ta'atlah kamu kepada pemimpin-peminpinmu, niscaya kamu akan masuk ke dalam surga (yang disediakanoleh) Tuhan-mu".

H.R: Tirmidza (616)

Shahih Riyadhus Shalihin
Karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi

Post related
  • Al-Hadist : Shahih Riyadhus Shalihin, Kitab Takwa, Hadist No.23/2[71]
  • Al-Hadist : Shahih Riyadhus Shalihin, Kitab Takwa, Hadist No.22/1[70]
  • Al-Hadist : Bulughul Maram, Kitab Shiyam, Hadits No. 694
  • Al-Hadist : Bulughul Maram, Kitab Shiyam, Hadits No. 693
  • Social Media