Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 19 Juni 2014, 21:46:01
Hits : 2675

Kitab Riyadhus Shalihin

25-1[74] - Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw. pernah bersabda: "Telah diperingatkan kepadaku keadaan ummat-ummat terdahulu, maka aku melihat seorang nabi disertai dengan rombongan kecil, ada seorang nabi yang disertai dengan satu atau dua orang saja, bahkan ada seorang nabi yang tidak diikuti oleh seorang pengikutpun. Kemudian lemintas di depanku satu rombongan besar yang kukira adalah ummatku, namun dikatakan kepadaku: "Iniadalah Musa dan pengikutnya, tetapi lihatlah ke ufuk sana" Kemudian kulihat ufuk itu dan tiba-tiba kulihat satu rombongan besar, lantas dikatakan kepadaku: "Lihatlah ke ufuk yang lain" Di sana kulihat rombongan besar, lalu dikatan kepadaku: "Ini adalah ummatmu dan di dalamnya ada tujuh puluh ribu orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa terlebih dahulu." Beliau banhkit dan masuk ke dalam biliknya. Maka para sahabat ramai membicarakan perihal orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa terlebih dahulu. Salah seorang dari mereka ada yang mengatakan, "Barang kali mereka adalah sahabat-sahabat Rasululla saw." Ada pula yang berkata, "Barang kali mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian mereka tidak mempersekutukan Allah". Dan perkirakaan mereka beraneka ragam. Kemudian Rasulullah saw. keluar dari biliknya seraya bersabda: "Apa yang sedang kalian bicarakan? Kemudian mereka menceritakannya kepada Rasulullah saw, maka beliau bersabda: "Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menjampi-jampi, mereka tidak meramal dan kepada Tuhan sajalah mereka bertawakkal." Ukasyah bin Mihshan berkata, "Wahai Rasulullah, do'akanlah kepada Allah agar aku termasuk dari golongan mereka." Beliau menjawab: "Kamu termasuk dalam golongan mereka." Lantas berdirilah seorang laki-laki lainnya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, do'akanlah kepada Allah agar aku termasuk dari golongan mereka." Beliau menjawab: "Kamu telah didahului oleh Ukasyah."

H.R: Bukhari (5752)
Muslim (220)

Shahih Riyadhus Shalihin
Karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi

Post related
  • Al-Hadist : Bulughul Maram, Kitab Shiyam, Hadits No. 696
  • Al-Hadist : Bulughul Maram, Kitab Shiyam, Hadits No. 695
  • Al-Hadist : Shahih Riyadhus Shalihin, Kitab Takwa, Hadist No.24/3[73]
  • Al-Hadist : Shahih Riyadhus Shalihin, Kitab Takwa, Hadist No.23/2[71]
  • Social Media