Category : Religious > Haji
Author ; Syamsul Arham
Date : 21 Juni 2014, 21:03:59
Hits : 2709

Ka'bahHaji Qiran Yaitu menyatukan ihram untuk umrah dan haji pada satu kali bepergian. Niat ihram untuk umrah dan haji dalam waktu yang sama dari miqat sambil mengucapkan:  

ﻟﺒﻴﻚ ﺣﺠﺎ وﻋﻤﺮة


Artinya, " Aku penuhi panggilan-Mu haji dan umrah." 

Orang yang sedang berhaji qiran, sesampainya di Mekah langsung melaksanakan tawaf tujuh putaran, dengan berlari-lari kecil dalam tiga putaran pertama, kemudian Sai antara Safa dan Marwa. Selanjutnya menurut mazhab Hanafi dia memulai ibadah hajinya seperti haji ifrad tetapi menurut sebagaian besar ulama, haji qiran cukup dengan satu tawaf dan satu Sai, jika sudah selesai ia bertahallul dari umrah dan haji sekaligus. 

Bagi yang melaksanakan haji Qiran diwajibkan membayar dam. 

Urutan Haji Qiran

 1. Beriham Dari Mikat
 2. Tawaf Qudum
 3. Sai
 4. Bermalam Di Mina
 5. Wukuf Di Arafah
 6. Bertolak Ke Muzdalifah
 7. Melontar Jumrah Aqabah
 8. Menyembelih Kurban 
 9. Bercukur Bagi Lelaki 
 10. Tawaf Ifadah 
 11. Bermalam Di Mina 
 12. Melontar Jumrah 
 13. Tawaf Wada
Post related
 • Fiqih Haji 2 : Pengantar Fiqih Haji, Haji Tamattu'
 • Fiqih Haji 1 : Pengantar Fiqih Haji
 • Tips Haji : Bekal Obat-Obatan
 • Tips Haji : Mengharap Ridha Allah
 • Social Media