Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 04 Maret 2015, 00:18:21
Hits : 2709

Riyadhus Salihin

28/4[81] - Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash Shiddiq, ia berkata, "Ketika kami berada di gua Tsur, aku melihat kaki-kaki orang-orang musyrik berada di atas kepala kami, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya salah seorang dari mereka melihat kebawah telapak kakinya, pastilah ia akan melihat kita." Beliau menjawab: "Wahai Abu Bakar, apakah yang kamu cemaskan menimpa dua orang, sementara Allah sebagai pihak ketiga?"

H.R; Bukhari (3653)
Muslim (2381)

Post related
  • Al-Hadist : Bulughul Maram, Bab Shaum Sunnah Dan Shaum Yang Dilarang, Hadits No. 706
  • Al-Hadist : Bulughul Maram, Bab Shaum Sunnah Dan Shaum Yang Dilarang, Hadits No. 705
  • Al-Hadist : Bulughul Maram, Bab Shaum Sunnah Dan Shaum Yang Dilarang, Hadits No. 704
  • Al-Hadist : Bulughul Maram, Bab Shaum Sunnah Dan Shaum Yang Dilarang, Hadits No. 703
  • Social Media