Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 27 Maret 2015, 07:39:11
Hits : 10890

Gejala penyakit yang menyerang kaum muhajirin.

Malaria adalah nama penyakit yang kita berikan, menurut tafsiran kita sekarang. Di zaman itu, gejala penyakit itu adalah syair ini berikut:

Kualami maut sebelum sempat kucicipi
Mati pengecut selagi ia duduk
Semua bertarung skuat daya
Bagai banteng menjaga diri dengan tanduknya

Post related
  • Yang Tercecer 81 : Syair Yang Pertama di Dunia
  • Yang Tercecer 68 (Imam Shalat Jum'at Yang Pertama)
  • Yang Tercecer 67 (Asal-Usul Tongkat Kutbah)
  • Yang Tercecer 62 (Sejak Kapankah Gelar Haji Ada?)
  • Social Media