Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 12 November 2006, 21:23:08
Hits : 2621

Tiada kekejian yang melebihi dari pelecehan kemampuan Allah swt.

Inti ajaran Islam adalah Tauhid. Tiada Tuhan selain Allah. Sebagian besar surat Al-Qur'an isinya melarang manusia mensekutukan-Nya. Cerita tentang nabi-nabi terdahulu menekankan agar manusia jangan melakukan perbuatan syirik. Allah sangat murka kepada hamba-Nya yang mempersekutukan-Nya. Tiada ampunan bagi orang yang mempersekutukan-Nya.
Post related
  • Khutbah Terakhir Nabi Muhammad SAW
  • Amal Jariah Yang Meninggal
  • Khutbah Rasulullah s.a.w. Menyongsong Bulan Puasa
  • Kami-nya Allah
  • Social Media