Category : Religious > Haji
Author ; Syamsul Arham
Date : 09 November 2016, 15:14:59
Hits : 857

Tawaf Haji

Disunahkan bagi lelaki ketika memotong rambut, memegang rambut bagian depan kemudian takbir, tiga kali dan berdoa:

 

Mencukur Rambut atau Memotongnya

Disunahkan bagi lelaki ketika memotong rambut, memegang rambut bagian depan kemudian takbir, tiga kali dan berdoa:

 

الحمد لله على ما هدانا، والحمد لله على ما أنعم به علينا، اللهـم هـذه ناصيتي فتقبل مني، واغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين.

Artinya, " Segala puja bagi Allah yang telah memberi pertunjuk dan nikmat kepada kami. Ya Allah! Inilah ubun-ubun saya, terimalah dan ampunilah semua dosa-dosa saya. Ya Allah! Ampunilah saya dan orang-orang yang bercukur dan memendekkan rambutnya, Ya Allah yang mempunyai pengampunan yang sangat luas! "

 

Setelah selesai memotong rambut, bertakbir dan berdoa:

 

الحمد لله الذي قضى عنا نسكنا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتوفيقا وعونا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين.

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan ibadah kami. Ya Allah! Tambahkanlah kami keimanan, keyakinan, taufiq dan pertolongan dan ampunilah kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami dan semua kaum muslimin.

 

Bercukur Bagi Lelaki - Dalil

  1. Diriwayatkan dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tahallullah dari ihrammu, sebelumnya tawaflah di Baitulllah, sailah antara Safa dan Marwah, pendekkanlah rambutmu, setelah itu tinggallah (di Mekah) berpakaian biasa."

Sahih Bukhari : Kitab Haji : No : 1466
Sahih Muslim : Kitab Haji : No : 2133

2. Allah berfirman:

محلقين رءوسكم ومقصرين

Artinya, "...dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. " (Al Fath 48:27)

 

3. Dari Ibnu Umar bahwa "Rasulullah saw. mencukur kepalanya ketika haji wada. "

Sahih Bukhari : Kitab Peperangan : No : 4058
Sahih Muslim : Kitab Haji : No : 2297
Sunan Abu Daud : Kitab Manasik : No : 1690
Musnad Ahmad : Kitab Riwayat Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan : No : 5357, dan 5841

4. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda, " Ya Allah! Berilah rahmat kepada orang-orang yang mencukur kepalanya. Orang-orang bertanya, " Bagaimana dengan orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah? " Beliau bersabda, "Ya Allah! Berilah rahmat kepada orang-orang yang mencukur kepalanya." Orang-orang bertanya lagi, " Bagaimana dengan orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Ya Allah! Berilah rahmat kepada orang-orang yang mencukur kepalanya." Mereka bertanya lagi, " Bagaimana dengan orang yang memendekkan rambutnya?" Beliau bersabda, " Dan yang memendekkan rambutnya."

Sahih Bukhari : Kitab Haji : No : 1612
Sahih Muslim : Kitab Haji : No : 2293
Sunan Abu Daud : Kitab Manasik : No : 1689
Musnad Ahmad : Kitab Riwayat Sahabat Yang Banyak Meriwayathan : No : 5250, dan 5954
Muwata Malik : Kitab Haji : No : 785

 

Bercukur Bagi Lelaki - Fiqih Haji

No

PEKERJAAN

HUKUM

HANAFI

MALIKI

SYAFI`I

HANBALI

1.

Bercukur

Wajib

Wajib

Rukun

Wajib

2.

Bercukur di tanah haram

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

3.

Menyembelih Kurban dan bercukur sebelum mata hari tergelincir pada Hari Raya Kurban

Sunah

Sunah

Sunah

Sunah

4.

Bercukur pada hari-hari Nahar

Wajib

Wajib

Sunah

Sunah

 

 

Bercukur Bagi Lelaki - Larangan

No

PEKERJAAN

HUKUM

HANAFI

MALIKI

SYAFI`I

HANBALI

1.

Tidak mencukur rambut

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

Harus mengulangi

Denda seekor kambing

2.

Tidak mencukur rambut di tanah haram

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

3.

Menunda-munda mencukur rambut sampai berakhir hari-hari kurban

Denda seekor kambing

Denda seekor kambing

Tidak apa-apa

Tidak apa-apa

 

Bercukur Bagi Lelaki - Waktunya

Memotong Rambut

Setelah sai sampai sebelum memakai ihram pada hari Tarwiah, tanggal 8 Zulhijah.

 

Bercukur

Dari awal hari Nahr, 10 Zulhijah sampai akhir hari Nahr, 12 Zulhijah (menurut ulama Syafi`iah dan Hanabilah kapan saja dilakukan akan diterima).

Post related
  • Fiqih Haji 10 : Sai
  • Fiqih Haji 9 : Tawaf Qudum
  • Fiqih Haji 8 : Pengantar Fiqih Haji, Ihram Dari Mikat
  • Fiqih Haji 7 : Pengantar Fiqih Haji, Haji Anak Kecil
  • Social Media