Category : Religious > Haji
Author ; Syamsul Arham
Date : 10 September 2017, 21:10:38
Hits : 523

Ibadah Haji

Memperbanyak membaca doa pada hari Arafah:

 

لاإله إِلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على آل شييء قدير

 

Artinya, "Tiada tuhan kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah Yang memiliki kerajaan (langit dan bumi) dan segala puji hanyalah untuk-Nya dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu."

Sunan Tirmizi : Kitab Doa-doa : No : 3509

 

Kemudian membaca ayat berikut:


لا إِله إِلا هو العزيز شهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الحكيم

 

Artinya, "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (Yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan (Yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. " (Ali ‘Imran 3:18)

 

Kemudian membaca doa berikut:

 

 

ومماتي، وإليك مآبي، اللهم لك الحمد آالذي نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي عذاب القبر، ووسوسة الصدر وشتات الأمر، ولك تراثي، اللهم إني أعوذ بك من ما يجيء به الريح، ومن شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج اللهم إني أعوذ بك من شر وشر بوائق الدهر في النهار،

 

Artinya, " Ya Allah! Segala puji hanyalah untuk Engkau seperti yang kami ucapkan dan lebih baik dari yang kami ucapkan. Ya Allah! Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk-Mu dan kepada-Mulah segala apa yang aku tinggalkan. Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan was-was hati juga segala perkara. Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang dibawa angin dan dari kejahatan yang menyelelinap di malam hari dan kejahatan yang menyeliap di siang hari juga dari segala kejahatan kehancuran alam. "

 

Diteruskan dengan doa berikut:

 

لا يخفى عليك شيئ من اللهم إنك تسمع آلامي وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، إليك إبتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف أسألك مسألة المسكين، وأبتهل رقبته، وفاضت لك عبرته، وذل جسده، ورغم أنفه لك الضرير، من خضعت لك

 

Artinya, "Ya Allah! Sesungguhnya Engkau mendengar ucapanku dan melihat tempatku, Engkau mengetahui rahasiaku dan zhahirku. Tidak ada sesuatu urusanku yang tersembunyi dari Engkau, aku hamba yang fakir, peminta pertolongan, mrnginginkan ketenangan, mengakui dosa, aku minta kepada-Mu sebagai orang miskin, aku mengadu kepada-Mu sebagai orang yang hina, aku berdoa kepada-Mu sebagai orang yang takut, tunduk dihadapan-Mu, menyungkurkan tubuh dan wajah di hadapan-Mu."

 

Seterusnya membaca:

 

الخير وهو على آل شيئ لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده وفي سمعي نورا، وفي بصري قدير، اللهم أجعل في قلبي نورا، وفي صدري نورا، بك من وسواس الصدر نورا، اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأعوذ ما يلج في الليل، وشر ما في وشتات الأمر، وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ومن شر بوائق الدهر يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح،

 

Artinya, "Tiada Tuhan kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya, Dialah Raja dan segala puji hanyalah untuk-Nya, segala kebaikan ada pada sisi-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah! Jadikanlah di hatiku cahaya, di dadaku cahaya, di pendengaranku cahaya dan di penglihatanku cahaya. Ya Allah! Lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Aku berlindung kepada-Mu dari segala waswas dadaku, dan kekacauan urusan dan dari fitnah kubur. Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang menyelusup pada malam hari, dari kejahatan yang muncul siang hari, dari kejahatan yang dibawa oleh angin dan dari kejahatan bencana-bencana dunia."

 

Wukuf di Arafah - Dalil

Sabda Nabi saw., "Haji itu adalah Arafah."

Sunan Tirmizi : Kitab Haji : No : 814
Sunan Nasai : Kitab Manasik Haji : No : 2994
Sunan Abu Daud : Kitab Manasik : No : 1664
Sunan Ibnu Majah : Kitab Manasik : No : 3006
Musnad Ahmad : Musnad Orang Kufah : No : 18022, dan 18187
Sunan Darami : Kitab Manasik : No : 1811

 

Wukuf di Arafah - Fiqih Haji

No PEKERJAAN HUKUM HANAFI MALIKI SYAFI`I HANBALI
1. Wukuf di Arafah Rukun Rukun Rukun Rukun
2. Mandi untuk wukuf di Arafah Sunah Sunah Sunah Sunah
3. Orang yang sedang wukuf sanggup melaksanakan ibadah (tidak dalam keadaan pingsan) Tidak disyaratkan Tidak disyaratkan Syarat Syarat
4. Keluar dari Mina menuju Arafah sebelum matahari tergelincir Sunah Sunah Sunah Sunah
5. Suci dari najis dan hadas dan menutup aurat pada hari Arafah Sunah Sunah Sunah Sunah
6. Wukuf dengan mengambil tempat di atas batu-batu, menghadap kiblat dan berdoa Sunah Sunah Sunah Sunah
7. Wukuf di atas kendaraan dalam keadaan suci dari hadas kecil dan tidak berpuasa Sunah Sunah Sunah Sunah
8. Wukuf di tanah Arafah (kecuali lembah Uranah) Syarat Syarat Syarat Syarat
9. Berada di Arafah kapan saja (antara setelah tergelincir matahari sampai fajar hari Raya) Syarat Syarat Syarat Syarat
10. Wukuf di Arafah hingga malam bagi yang memulai pada siang hari Wajib Wajib Sunnah Wajib
11. Khotbah Arafah setelah matahari tergelincir Sunah Sunah Sunah Sunah
12. Menjamak salat Zuhur dan Ashar pada waktu Zuhur (jama' taqdim) di Arafah Sunah Sunah Sunah Sunah
13. Mengangkat kedua tangan saat berdoa pada hari Arafah Sunah Sunah Sunah Sunah
14. Mengasar salat-salat empat rakaat (menjadi dua) di Arafah dan Muzdalifah Wajib Sunah Sunah Sunah
15. Bertolak dari Arafah bersama imam atau yang mewakilinya Wajib dan ada pendapat sunah Wajib dan ada pendapat sunah Sunah Sunah
16. Bertolak meninggalkan Sunah Sunah Sunah Sunah

 

Wukuf di Arafah - Larangan

No PEKERJAAN HUKUM HANAFI MALIKI SYAFI`I HANBALI
1. Wukuf di siang hari, bertolak sebelum matahari terbenam dan kembali lagi malam hari Denda seekor kambing Tidak apa-apa Tidak apa-apa Denda seekor kambing
2. Wukuf di siang hari, bertolak sebelum matahari terbenam dan tidak kembali lagi Denda seekor kambing Harus mengulangi Tidak apa-apa Denda seekor kambing
3. Melakukan senggama sebelum wukuf di Arafah Denda seekor kambing dan kada Denda seekor unta dan kada Denda seekor unta dan kada Denda seekor unta dan kada
4. Melakukan senggama setelah wukuf di Arafah sebelum melontar jumrah Aqabah Denda seekor unta Denda seekor unta dan kada Denda seekor unta dan kadaDenda seekor unta dan kada

 

Wukuf di Arafah - Lokasi

Lokasi di Arafah

Wukuf di Arafah - Waktunya

Dari tergelincir matahari pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijah sampai terbit fajar pada hari Nahr, tanggal 10 Zulhijah.

Post related
  • Fiqih Haji 13 : Bermalam di Mina
  • Fiqih Haji 12 : Ihram Haji Tamattu
  • Fiqih Haji 11 : Bercukur Bagi Lelaki
  • Fiqih Haji 10 : Sai
  • Social Media