Category : Religious > Haji
Author ; Syamsul Arham
Date : 10 September 2017, 21:13:18
Hits : 507

Ibadah Haji

Allah berfirman:

 

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين

 

Artinya, "Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang Dia tunjukkan kepadamu. Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. " (Al-Baqarah 2:198)

 

Disunahkan memperbanyak talbiah di setiap tempat, ini termasuk sunah muakkad, memperbanyak membaca Alquran, memperbanyak berdoa. Disunahkan berdoa:

 

لا إِله إِلا الله، والله أكبر

 

Artinya, " Tidak ada tuhan kecuali Allah, Allah Maha Besar..." dilanjutkan

 

إليك اللهم أرغب، وإياك أرجون، فتقبل نسكي ووفقني وارزقني فيه من الخير أكثر ما أطلب، ولا تخيبني إنك أنت الجواد الكريم اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله, وأن تصلح لي شأني كله وأن تصرف عني الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به إلاأنت

 

Artinya, "Ya Allah! Kepada Engkau-lah aku menginginkan dan kepada Engkau-lah aku memohon, maka terimalah ibadahku ini dan berilah aku kebaikan lebih dari yang aku minta dan janganlah sia-siakan aku sesungguhnya Engkau Maha Baik lagi Maha Mulia. Ya Allah! Sungguh aku mohon Engkau memberikan aku di tempat ini kumpulan kebaikan, Engkau perbaiki semua urusanku dan Engkau jauhkan dariku segala kejahatan. Sesungguhnya tidak ada yang dapat berbuat semua ini selain Engkau dan tidak ada yang membaguskan kecuali Engkau."

 

Kemudian melontar batu kerikil sebanyak tujuh kali.

 

Bertolak Ke Muzdalifah - Dalil

 

1. Firman Allah:

 

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم

 

Artinya, " Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril haram. berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu." (Al-Baqarah 2:198)

 

2. Hadis riwayat Jabir ra. bahwa ketika Rasulullah saw. bergerak menuju Muzdalifah beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia! Tenang...!Tenang...!"

Sahih Muslim : Kitab Haji : No : 2137
Sunan Nasai : Kitab Manasik Haji : No : 2969
Sunan Ibnu Majah : Kitab Manasik : No : 3065
Musnad Ahmad : Musnad Sepuluh Sahabat Yang Diproyeksikan Masuk Surga : No : 532
Musnad Ahmad : Musnad Anshar : No : 20811
Sunan Darami : Kitab Manasik : No : 1778

 

3. Hadis riwayat Usamah bin Zaid ra., dia berkata, "Rasulullah saw. bergerak dari Arafah dan ketika sampai di Sya`b beliau turun dari kendaraannya lalu buang air kecil, setelah itu beliau berwudu, lalu saya bertanya kepada beliau, "Apakah kita salat sekarang, wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Nanti salat di depan." Beliau naik kendaraannya lagi. Ketika sampai di Muzdalifah, beliau turun lalu berwudu dengan sempurna kemudian ikamah untuk salat dan dilanjutkan dengan salat Magrib. Lalu semua orang mendudukkan untanya di tempat masing-masing, kemudian ikamah untuk salat Isyak lalu beliau salat Isyak. Beliau tidak salat sunah di antara dua salat tersebut."

Sahih Muslim : Kitab Haji : No : 2137
Sunan Nasai : Kitab Manasik Haji : No : 2969
Sunan Ibnu Majah : Kitab Manasik : No : 3065
Musnad Ahmad : Musnad Sepuluh Sahabat Yang Diproyeksikan Masuk Surga : No : 532
Musnad Ahmad : Musnad Anshar : No : 20811
Sunan Darami : Kitab Manasik : No : 1778

 

Bertolak Ke Muzdalifah - Fiqih Haji

No PEKERJAAN HANAFI MALIKI SYAFI`I HANBALI
1. Berada di Muzdalifah sebelum fajar Hari Raya Kurban Sebentar setelah terbit fajar, diterima Sebatas persiapan berangkat dan salat Magrib dan Isyak, diterima Sebatas persiapan berangkat dan salat Magrib dan Isyak, diterima Wajib bermalam di sana
2. Memperbanyak zikir dan talbiah ketika bertolak Sunah Sunah Sunah Sunah
3. Menjamak salat Magrib dan Isyak pada waktu Isyak (jamak takhir) di Muzdalifah Wajib Sunah Sunah Sunah
4. Mandi untuk wukuf di Muzdalifah setelah tengah malam Sunah Sunah Sunah Sunah
5. Mempercepat jalan ketika sampai di Lembah Mahsar Sunah Sunah Sunah Sunah
6. Wukuf di Muzdalifah setelah fajar dan sebelum matahari terbit pada Hari Raya Kurban Wajib Sunah Sunah dan ada pendapat wajib Wajib
7. Wukuf dan berdoa di Masy'aril Haram (Muzdalifah) dengan menghadap kiblat Sunah Sunah Sunah Sunah
8. Turun menuju Mina setelah langit menguning (sebelum matahari terbit) Sunah Boleh turun sebelum langit menguning Sunah Sunah

 

Bertolak Ke Muzdalifah - Larangan

No PEKERJAAN HANAFI MALIKI SYAFI`I HANBALI
1. Tidak menginap di Muzdalifah Tidak apa-apa Tidak apa-apa Denda seekor kambing Denda seekor kambing
2. Tidak wukuf di Muzdalifah Denda seekor kambing Tidak apa-apa Denda seekor kambing Denda seekor kambing
3. Tiba di Muzdalifah setelah fajar hari Raya Kurban Denda seekor kambing Denda seekor kambing Denda seekor kambing Denda seekor kambing

 

Bertolak Ke Muzdalifah - Lokasi

Bertolak ke Musdalifah

 

Bertolak Ke Muzdalifah - Waktunya

Dari terbit fajar hari Nahr, tanggal 10 Zulhijah (menurut ulama Syafi`iah dan Hanabilah boleh dari setengah akhir malam pada hari Nahr) sampai waktu terbit matahari hari Nahr.

 

Post related
  • Fiqih Haji 14 : Wukuf Di Arafah
  • Fiqih Haji 13 : Bermalam di Mina
  • Fiqih Haji 12 : Ihram Haji Tamattu
  • Fiqih Haji 11 : Bercukur Bagi Lelaki
  • Social Media