Category : Kombur > Modern
Author ; Syamsul Arham
Date : 24 Desember 2007, 00:00:00
Hits : 2308

Carpal tunnel sindrom adalah suatu kondisi yang ditandai oleh rasa sakit di pergelangan tangan.

Carpal tunnel sindrom adalah suatu kondisi yang ditandai oleh rasa sakit di pergelangan tangan. Itu disebabkan oleh pergerakan kecil yang berulang-ulang, seperti pengetikan dan pekerjaan merajut. Ketiadaan istirahat di tengahnya gerakan ini mengganggu dan membakar flexor urat yang dibawa dengan syaraf tengah kepada tangan melalui suatu area dalam pergelangan tangan yang disebut dengan "carpal tunnel" yang mana dikelilingi oleh tulang dan suatu ikatan sendi garis melintang.
Social Media