SYAARAR.COM
  Home  |  Refleksi  |  Kombur  |  Religous  |  Free Code  |  Download  |
Article List
FirstPrevious1NextLast
Content-Image
Dibaca : 402
Kejujuran adalah sesuatu hal yang fitrah dalam diri manusia. Sudah banyak kata-kata nasehat dari orang-tua kita dahulu bahkan dari orang-orang bijak bahwa jadilah sebagai orang yang ...

Content-Image
Dibaca : 1244
Dalam hubungan bermasyarakat, ada dua hal yang harus dijaga; menjalin silaturahmi dan menjaga aib saudaramu.

Content-Image
Dibaca : 256
Sabar itu akan terlihat pada saat pertama kali merespon suatu musibah. (Hadist)

Dibaca : 1687
Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena sesungguhnya segala urusannya adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia ...

Dibaca : 1759
314/1[685] - Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudry, ia berkata: "Rasulullah pernah bersabda: 'Seburuk-buruknya kedudukan manusia pada hari kiamat nanti di sisi Allah adalah sepasang ...

Dibaca : 1522
530/1[1139] - Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kekasihku (Rasulullah) pernah berwasiat kepadaku untuk senantiasa berpuasa tiga hari setiap bulan, mengerjakan dua raka'at ...

Dibaca : 2818
Ciri orang munafik: apabila dipercaya ia khianat, apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia mungkir dan apabila berselisih ia curang

Dibaca : 2785
254/1[540] - Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah pernah bersabda: "Sesungguhnya salah seorang di antara kamu mencari kayu bakar dan dipikulnya ikatan kayu itu, maka ...

Dibaca : 2013
583/1[1254] - Diriwayatkan dari Abu Ayub bahwasanya Rasulullah bersabda: "Barangsaiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan kemudian mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, ...

Dibaca : 2753
588/1[1269] - Diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu 'anha bahwasanya Nabi beri'tikaf di sepuluh hari terakhir dari Ramadhan, sampai Allah mewafatkannya, kemudian isteri-isterinya ...

Dibaca : 1417
586/1[1265] - Diiwayatkan dari Zaid bin Khalid Al Juhary, dari Nabi Bersabda: "Orang yang menyediakan buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa ...

Dibaca : 3826
316/1[690] - Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiallahu'anhuma, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda: "Ada empat sifat, yang apabila ada pada diri seseorang, maka ia ...

Dibaca : 1331
576/1[1242] - Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, kemudian ia lupa makan atau minum, hendaklah ia melanjutkan puasanya ...

Dibaca : 3403
575/1[1241] - Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi pernah bersabda: 'Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan selalu memperbuatnya maka Allah tidak ...

Dibaca : 2062
573/1[1233] - Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda: "Manusia itu tetap berada dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka puasa." ...

Dibaca : 5067
571/1[1229] - Diriwayatkan dari Anas, ia berkatan: "Rasulallah pernah bersabda: 'Bersahurlah kamu, karena sesunguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan'" Mutaffaq'alaih ...

Dibaca : 2597
570/1[1228] - Diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidullah, bahwasanya Nabi jika melihat Ramadhan, maka beliau mengucapkan: "Ya Allah, terbitkan lah bulan itu kepada kami dengan membawa ...

Dibaca : 2212
'Kumpulkanlah manusia di sebuah padang, dan saliblah aku di sebuah tiang, kemudian ambillah anak panahku dari tempatnya dan letakkanlah pada busurnya, kemudian lesatkanlah ia seraya ...

Dibaca : 1603
Diriwayatkan dari Abu Bakrah, Nufai' bin Al Harits Ats Tsaqafy, bahwasanya Nabi Bersabda: "Apabila ada dua orang muslim bertikai dengan menggunakan pedang, maka orang yang membunuh dan ...

Dibaca : 1599
Rasullah saw. bersabda: 'Do'a antar adzan dan iqamat tidak akan ditolak." (H.R.Tirmidzi)

Dibaca : 1551
Rasullah saw. bersabda: 'Pada hari Jum'at itu ada suatu saat yang apabila kebetulan seorang muslim shalat sambil meminta sesuatu kepada Allah swt, maka Allah akan memberinya apa yang ...

Dibaca : 2554
Rasullah saw. bersabda: 'Jarak yang paling dekat antara seseorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika sujud. Maka perbanyaklah do'a ketika sujud." (H.R.Muslim)

Content-Image
Dibaca : 3442
Rasulullah saw. pernah ditanya. 'Wahai Rasullah, kapankah do'a yang paling didengar Allah?' Rasullah saw. menjawab: 'Do'a ditengah malam dan do'a setelah shalat fardhu." ...

Dibaca : 1941
Rasullah saw. bersabda: Setiap malam, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam akhir. Maka Allah berfirman: Barangsiapa yang berdo'a kepada-Ku, pasti Aku ...

Dibaca : 1838
"Barangsiapa yang tidak berdo'a kapada Allah, maka murka Allah kepadanya." (H.R.Tirmidzi)

Dibaca : 2170
Mintalah anugrah kepada Allah. Sesungguhnya Allah senang untuk diminta (H.R.Tirmidzi)

Dibaca : 2025
Jika kita berketetapan 1 syawal pada hari Senin namun kita melaksanakan sholat idul fitri pada hari Selasa (2 syawal) bagaimana hukumnya?

FirstPrevious1NextLast

┬ęSYAARAR.Com. All rights reserved.
Table './k4495279_syaarar/sa_stat_page_requested' is marked as crashed and should be repaired