SYAARAR.COM

Article List
Content-Image
Dibaca : 3161
Sebelum hukuman dilaksanakan, mereka mengajukan permintaan terakhir sebelum dihukum mati, yaitu shalat dua rakaat.

Content-Image
Dibaca : 3454
Ketika kaum Muslim Madinah diperintahkan shalat Jum'at, yang menjadi imam adalah Mus'ab bin Umayr. Ia oarang yang dikirim ke Madinah untuk mengajarkan Islam setahun sebelum Hijrah.

Dibaca : 3304
Tongkat kutbah merupakan salah satu ciri khas yang bisa kita lihat pada saat khatib naik atau turun dari mimbar. Sejak kapankah tongkat kutbah ini ada?

Content-Image
Dibaca : 2251
Saat penyerbuan ke Persia dan Romawi, kaum Muslimin tidak pernah membangun masjid untuk shalat. Mereka patungan untuk beribadah dengan kaum Nasrani di dalam gereja.

Content-Image
Dibaca : 4520
Masjid Al-Aqsa merupakan masjid yang terindah pada zamannya dan bahkan beberapa abad sesudahnya. Tahukah Anda bahwa kubah Al-Aqsa terbuat dari kayu?

Content-Image
Dibaca : 2325
Masjid Nabawi dibangun seminggu setelah Nabi sampai di Madinah. Lokasinya tepat dimana Qaswah, untanya Nabi berhenti.

Content-Image
Dibaca : 1866
Pada jaman Rasulullah, azan dikumandangkan dari atas tembok atau bubungan masjid, maka setelah dikenal menara masjid, azan dikumandangkan dari atas menara.

Content-Image
Dibaca : 4710
Gelar atau sebutan haji bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji, pada awalnya tidak ada dan sebutan haji ini baru muncul beberapa abad setelah wafatnya Rasulullah saw.

Content-Image
Dibaca : 3964
Rasulullah membangun masjid kecil antara hari Senin sampai Kamis yang dikenal sebagai Masjid Quba.

Content-Image
Dibaca : 6900
Anda bisa bayangkan bagaimana para orang tua kita dulu melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah?

Content-Image
Dibaca : 3915
Akibat hujan yang berkesinambungan selama 2 hari, kota Makkah kebanjiran, termasuk Ka'bah dan Masjidilharam.

Content-Image
Dibaca : 2785
Di zaman jahiliah tidak yang namanya badan hukum sebagaimana sekarang ini seperti pengadilan atau polisi. Pada masa tidak adanya badan hukum, maka setiap masalah diselesaikan oleh klan ...

Content-Image
Dibaca : 2098
Dalam perang Uhud, Abu Salamah terluka dan luka ini terbuka kembali setelah sepuluh bulan berlalu. Luka ini membuat Abu Salamah mengalami demam. Dia meninggal disamping Rasulullah.

Content-Image
Dibaca : 3761
Tahun 915, An-Nasa'i, seorang ulama terkenal, mampir ke Damaskus dari Mesir dan berkutbah di masjid agung. Tiba-tiba para jamaah masjid marah dan melemparkannya keluar masjid. ...

Content-Image
Dibaca : 1874
Menurut kaum Muhajirin, Salman adalah seorang dari mereka, sebab Salman telah meninggalkan kampung halamannya dan masuk Islam. Menurut kaum Anshar, Salman adalah seorang Anshar, karena ...

Content-Image
Dibaca : 1045
Baytul-Mal atau kas negara, mengeluarkan tunjangan untuk sejumlah orang penting.

Content-Image
Dibaca : 1150
Malik Asytar adalah seorang pahlawan yang ikut membela Ali. "Asytar" artinya "Kelopak Mata Terbalik".

Content-Image
Dibaca : 1793
Menurut para penyair, harga budak tergantung keterampil.

Content-Image
Dibaca : 1207
Urwah bin Zubayr, adalah orang yang mempertaruhkan keluarganya untuk ilmu.

Content-Image
Dibaca : 2278
Sejarah (risalah) Rasul yang pertama yang ada sekarang ini adalah "Sirah Rasulullah" yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq alias Ibnu Ishaq.

Content-Image
Dibaca : 2072
Inilah tujuh orang penulis hadist.

Dibaca : 1687
Hidangan bernama haritsah terdiri dari daging giling dan tepug gandum dan dikukus sampai matang.

Dibaca : 1218
Ghiyats membaca hadist Rasulullah yang memuji bermain merpati. Khalifah memberinya 10.000 dirham, walaupun katanya Mansur tidak percaya.

Dibaca : 1199
Abdul Karim bin Abi Al-Auja, mengaku memalsukan 40.000 hadist.

Dibaca : 1177
Inilah sepuluh penuis hadist:

Dibaca : 1243
Kebudayaan lisan sangat kuat melekat pada kebudayaan Arab.

Dibaca : 1249
Dalam perang Shiffin tahun 659, pasukan Mu'awiyyah pimpinan Amr bin Ash, mengalamai kemunduran melawan pasuka Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat.Mutiara Tauhid
Risalah Mutiara Tauhid
Hit’s Today
Dibaca :

Dibaca :

Dibaca :