Article List
Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 23:53:36
Hits : 1780
Hidangan bernama haritsah terdiri dari daging giling dan tepug gandum dan dikukus sampai matang.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 23:50:21
Hits : 1314
Ghiyats membaca hadist Rasulullah yang memuji bermain merpati. Khalifah memberinya 10.000 dirham, walaupun katanya Mansur tidak percaya.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 23:46:49
Hits : 1349
Abdul Karim bin Abi Al-Auja, mengaku memalsukan 40.000 hadist.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 23:39:49
Hits : 1285
Inilah sepuluh penuis hadist:

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 23:33:45
Hits : 1327
Kebudayaan lisan sangat kuat melekat pada kebudayaan Arab.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 23:28:27
Hits : 1370
Dalam perang Shiffin tahun 659, pasukan Mu'awiyyah pimpinan Amr bin Ash, mengalamai kemunduran melawan pasuka Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 23:24:20
Hits : 1034
Ibnu Khallikan, seorang penulis kamus biografi ternama, menyatakan bahwa Ibnu Hisyam Al-Kalbi, putra Al-Kalbi, mempunyai ingatan yang kuat.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 23:19:18
Hits : 1198
Khalifah Utsman sekitar tahun 654M, mengumpulkan dan membukukna Al-Qur'an yang kita kenal sekarang.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 23:12:44
Hits : 1319
Dalam persiapan perang Badr, kaum Muslim mengerahkan 314 pria, tetapi hanya memiliki tujuh puluh ekor unta.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 23:07:08
Hits : 1088
Semasa Rasulullah, ada tiga orang yang rambutnya memutih.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 23:01:04
Hits : 1189
Muhajirin adalh kaum Muslim Makkah yang hijrah ke Madinah untuk bebas dari penindasan kaum Quraisy.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 22:53:31
Hits : 1107
Salah seorang dari 70 orang yang ikut Bai'at Aqabah I, yaitu Yazid bin Mundzir.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 22:45:15
Hits : 1131
Putra Rasul selama di Madinah, bernama Ibrahim, dan meninggal di usia muda. Para ahli berselisih mengenai umurnya.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 22:41:00
Hits : 1480
Dimasa hidupnya, rumah ini diberikan kepada Aqil, anak kesayangan Abu Thalib yang mengasuh Rasul.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 22:36:09
Hits : 1008
Ada dua orang tempat Rasul meminjam di Makkah.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 22:29:41
Hits : 1151
Sepeninggal Rasul, sandal, sikat gigi, sprei dan bantalnya diambil oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabat setia.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 22:26:02
Hits : 1391
Dalam perang Uhud tahun 625M, karena melanggar perintah Rasul, kaum Muslim mengalamai kekalahan. Rasul sendiri terluka dan sebuah giginya copot.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 22:21:49
Hits : 1107
Sandal disimpan oleh Ubaidilah bin Abbas sampai 110H.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 22:18:33
Hits : 1051
Unta itu dipakai ketika hijrah dan lama sesudahnya, bernama Al-Qaswah, warnanya putih.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 22:12:44
Hits : 1484
Orang yang mirip dengan Rasulullah adalah Ja'far bin Abi Thalib.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 22:01:23
Hits : 1047
Dalam masa hidup Rasululah, 570-632M, jumlah mereka yang meninggal dalam perang , di pihak Muslim maupun kafir, ada sekitar 600 orang.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 21:52:42
Hits : 1197
Amir bin Tufayl adalah kepala suku Amir yang meminta menjadi pengganti Nabi.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 21:39:14
Hits : 1215
Yang membuat adalah "Khalifah" Abdul Malik

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 21:32:49
Hits : 941
Sahabat adalah mereka yang hidup dan bertemu Rasul semasa hidupnya dalam keadaan Muslim.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Januari 2008, 21:31:09
Hits : 1604
Orang yang pertama yang memeluk Islam adalah Muhammad Rasulullah (QS 6:14 dan 163)

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 27 November 2006, 12:26:24
Hits : 3975
Jamaah haji dan umrah yang berkunjung ke Madinah, pasti berziarah ke Masjid Qiblain. Biasanya, jamaah hanya berziarah dan shalat dua rakaat di Masjid dua kiblat itu. Yang selalu ...

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 20:04:03
Hits : 1974
Semua gereja menghadap ke Timur. Ketika Syria ditaklukkan, maka kiblat ada di Selatan