SYAARAR.COM
  Home  |  Refleksi  |  Kombur  |  Religous  |  Free Code  |  Download  |
Article List
Dibaca : 1266
Kebudayaan lisan sangat kuat melekat pada kebudayaan Arab.

Dibaca : 1283
Dalam perang Shiffin tahun 659, pasukan Mu'awiyyah pimpinan Amr bin Ash, mengalamai kemunduran melawan pasuka Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat.

Dibaca : 955
Ibnu Khallikan, seorang penulis kamus biografi ternama, menyatakan bahwa Ibnu Hisyam Al-Kalbi, putra Al-Kalbi, mempunyai ingatan yang kuat.

Dibaca : 1124
Khalifah Utsman sekitar tahun 654M, mengumpulkan dan membukukna Al-Qur'an yang kita kenal sekarang.

Dibaca : 1255
Dalam persiapan perang Badr, kaum Muslim mengerahkan 314 pria, tetapi hanya memiliki tujuh puluh ekor unta.

Dibaca : 1024
Semasa Rasulullah, ada tiga orang yang rambutnya memutih.

Dibaca : 1109
Muhajirin adalh kaum Muslim Makkah yang hijrah ke Madinah untuk bebas dari penindasan kaum Quraisy.

Dibaca : 1034
Salah seorang dari 70 orang yang ikut Bai'at Aqabah I, yaitu Yazid bin Mundzir.

Dibaca : 1052
Putra Rasul selama di Madinah, bernama Ibrahim, dan meninggal di usia muda. Para ahli berselisih mengenai umurnya.

Dibaca : 1403
Dimasa hidupnya, rumah ini diberikan kepada Aqil, anak kesayangan Abu Thalib yang mengasuh Rasul.

Dibaca : 931
Ada dua orang tempat Rasul meminjam di Makkah.

Dibaca : 1065
Sepeninggal Rasul, sandal, sikat gigi, sprei dan bantalnya diambil oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabat setia.

Dibaca : 1297
Dalam perang Uhud tahun 625M, karena melanggar perintah Rasul, kaum Muslim mengalamai kekalahan. Rasul sendiri terluka dan sebuah giginya copot.

Dibaca : 1038
Sandal disimpan oleh Ubaidilah bin Abbas sampai 110H.

Dibaca : 967
Unta itu dipakai ketika hijrah dan lama sesudahnya, bernama Al-Qaswah, warnanya putih.

Dibaca : 1380
Orang yang mirip dengan Rasulullah adalah Ja'far bin Abi Thalib.

Dibaca : 963
Dalam masa hidup Rasululah, 570-632M, jumlah mereka yang meninggal dalam perang , di pihak Muslim maupun kafir, ada sekitar 600 orang.

Dibaca : 1109
Amir bin Tufayl adalah kepala suku Amir yang meminta menjadi pengganti Nabi.

Dibaca : 1110
Yang membuat adalah "Khalifah" Abdul Malik

Dibaca : 853
Sahabat adalah mereka yang hidup dan bertemu Rasul semasa hidupnya dalam keadaan Muslim.

Dibaca : 1524
Orang yang pertama yang memeluk Islam adalah Muhammad Rasulullah (QS 6:14 dan 163)

Dibaca : 3843
Jamaah haji dan umrah yang berkunjung ke Madinah, pasti berziarah ke Masjid Qiblain. Biasanya, jamaah hanya berziarah dan shalat dua rakaat di Masjid dua kiblat itu. Yang selalu ...

Dibaca : 1839
Semua gereja menghadap ke Timur. Ketika Syria ditaklukkan, maka kiblat ada di Selatan

Dibaca : 1616
Ibnu Zubayr, adalah orang pertama yang mengeluarkan mata uang emas yang bertuliskan "Allah" pada satu sisi dan namanya pada sisi lain.

Dibaca : 1419
Raja Abdul Malik (685-705) berdamai dengan Byzantium dengan membayar upeti untuk memadamkan pembrontakan di negerinya.

Dibaca : 2119
Ka'ab bin Akhbar seorang Islam Yahudi yang pertama mengisi literatur Islam dengan Yahudi. Ia salah seorang guru Abu Hurayrah dan Abdullah bin Abbas.

Dibaca : 1142
Ibnu Qami'ah dengan kudanya menyerang ke arah Rasulullah dengan mengayunkan pedangnya siap untuk menebas kepala Rasulullah.


┬ęSYAARAR.Com. All rights reserved.