SYAARAR.COM
  Home  |  Refleksi  |  Kombur  |  Religous  |  Free Code  |  Download  |
Article List
Content-Image
Dibaca : 17325
Do'a merupakan suatu perbuatan atau tindakan untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan atau Yang Maha Suci, para dewa, atau kepada hal yang gaib, yang ditemukan di semua agama atau ...

Dibaca : 2832
Suatu perbuatan atau tindakan untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan atau Yang Maha Suci, para dewa, atau kepada hal yang gaib, yang ditemukan di semua agama atau kepercayaan yang ...

Dibaca : 2933
Menggunjing wanita berbuat zina adalah perbuatan yang sangat keji, dilaknat Allah di dunia dan akhirat.

Dibaca : 2458
Tiada kekejian yang melebihi dari pelecehan kemampuan Allah swt.

Content-Image
Dibaca : 4584
Rasulullah SAW bersabda:"Semua dosa akan ditangguhkan oleh Allah SWT sampai hari Kiamat nanti apa saja yang Dia kehendaki, kecuali durhaka kepada orang tua, maka sesungguhnya ...

Content-Image
Dibaca : 7458
Wahai manusia! Sungguh telah datang pada kalian bulan ALLAH dengan membawa berkah rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia disisi ALLAH. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling ...

Dibaca : 2791
“Kami” dalam Al-Quran sebagai salah satu kata pengganti Allah. Penjelasan ini diperlukan karena dalam ayat yang dikutip oleh beliau yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran di ...

Dibaca : 3941
Rasulullah SAW bersabda, "Bila seorang anak Adam wafat, maka amalnya terputus kecuali tiga hal: [1] Shadaqah jariah , [2] Ilmu yang bermanfaat dan [3] Anak shalih yang mendoakan ...

Dibaca : 4611
Rasulullah SAW telah melarang umatnya berpuasa wishal, yaitu puasa yang bersambung tanpa berbuka pada waktunya harus berbuka. Seharusnya, begitu masuk waktu maghrib, wajib hukumnya ...

Content-Image
Dibaca : 5112
segala puji bagi MU ya ALLAH... yang pertama... tanpa ada yang mengawali... yang terakhir... tanpa ada yang mengakhiri...

Dibaca : 2287
Hadis riwayat Abdullah ra., ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw: Dosa apakah yang paling besar menurut Allah? Rasulullah saw. bersabda: Engkau membuat sekutu bagi Allah, ...

Dibaca : 1981
Jika kita berketetapan 1 syawal pada hari Senin namun kita melaksanakan sholat idul fitri pada hari Selasa (2 syawal) bagaimana hukumnya?

Dibaca : 1560
Namun di kiri-kanan gang tersebut banyak dihuni rumah petakan kaum yahudi. Mereka sering mencemooh, memaki, meledek, bahkan ada seorang yahudi kasar sering melempar Rosulullah SAW ...

Dibaca : 1420
Di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap harinya selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu ...

Dibaca : 1232
Akhirnya Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Bersama tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas KEpala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Ummat ...

Dibaca : 2030
Apakah setiap muslim di masa sekarang harus mengikat dirinya dengan salah satu madzhab yang ada?

Dibaca : 2988
Akhir-akhir ini saya sering mendapat undangan pernikahan dari kerabat saya yang pada umumnya menampilkan foto calon mempelai dengan pose berpelukan, bagaimana hukumnya?

Dibaca : 2165
Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memutuskan sebelas fatwa; kekayaan intelektual, perdukunan, do'a bersama, perkawinan beda agama, warisan beda agama, maslahat, ...

Dibaca : 2914
Setelah melakukan sidangnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika ...

Dibaca : 3292
Assalamualaikum wr. wb.Pak ustadz, bolehkan seorang yang berqurban pada Hari Raya Qurban meminta bagian daging dari hewan yang diqurbankan?Nurjanah

Content-Image
Dibaca : 2290
Sengaja atau tidak, berpuasa tanpa sahur itu memberikan nilai minus terhadap ketahanan tubuh pada siang harinya. Ibarat olahragawan yang tidak mau atau agak malas minum pada waktu yang ...


©SYAARAR.Com. All rights reserved.