SYAARAR.COM
  Home  |  Refleksi  |  Kombur  |  Religous  |  Free Code  |  Download  |
Article List
Content-Image
Dibaca : 5148
segala puji bagi MU ya ALLAH... yang pertama... tanpa ada yang mengawali... yang terakhir... tanpa ada yang mengakhiri...

Dibaca : 2311
Hadis riwayat Abdullah ra., ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw: Dosa apakah yang paling besar menurut Allah? Rasulullah saw. bersabda: Engkau membuat sekutu bagi Allah, ...

Dibaca : 2025
Jika kita berketetapan 1 syawal pada hari Senin namun kita melaksanakan sholat idul fitri pada hari Selasa (2 syawal) bagaimana hukumnya?

Dibaca : 1867
Semua gereja menghadap ke Timur. Ketika Syria ditaklukkan, maka kiblat ada di Selatan

Dibaca : 1639
Ibnu Zubayr, adalah orang pertama yang mengeluarkan mata uang emas yang bertuliskan "Allah" pada satu sisi dan namanya pada sisi lain.

Dibaca : 1440
Raja Abdul Malik (685-705) berdamai dengan Byzantium dengan membayar upeti untuk memadamkan pembrontakan di negerinya.

Dibaca : 2146
Ka'ab bin Akhbar seorang Islam Yahudi yang pertama mengisi literatur Islam dengan Yahudi. Ia salah seorang guru Abu Hurayrah dan Abdullah bin Abbas.

Dibaca : 1166
Ibnu Qami'ah dengan kudanya menyerang ke arah Rasulullah dengan mengayunkan pedangnya siap untuk menebas kepala Rasulullah.

Dibaca : 2166
Semasa perjanjian Hudaybiah, kaum Muslim tidak diperkenankan untuk menerima pelarian dari Makkah.

Dibaca : 1322
Dalam perang di Yamamah, semasa Khalifah Abu Bakar, Ammar bin Yasir kehilangan satu kupingnya dalam pertempuran. Ia meninggal tahun 657 dalam perang Shiffin.

Dibaca : 1559
Abu Sofyan yang baru masuk Islam ikut dalam penghancuran berhala di Tha'if pada tahun 630.

Dibaca : 1787
Ibnu Ma'sud seorang yang sangat alim, hafal dan ahli tafsir. Menurut riwayat, ia tidak puasa tapi menebusnya dengan shalat dan zakat.

Dibaca : 1680
Yang tidak ikut Hijrah ke Madinah adalah Nu'aym An-Nahham, seorang pemuka klan Adi.

Dibaca : 1132
Ibnu Mas'ud adalah seorang yang suka meniru tingkah laku Rasulullah, mulai dari baju, minyak wangi, dan dandanan Rasulullah.

Dibaca : 1383
Suatu hari Ali, Zayd, dan Ja'far berdebat tentang hak perwalian Umarah, putri mendiang Hamzah yang gugur di perang Uhud.

Dibaca : 1283
Ziyad bin Abihi artinya "Ziyad Putra Bapaknya". Siapakah bapaknya.

Dibaca : 1743
Rasulullah memberinya nama Abu Bakran yang artinya "Bapaknya Katrol" atau disebut juga "Abu Katrol". Ibunya adalah Sumayyah yang juga adalah ibu Ziyad bin Abihi.

Dibaca : 2395
Al-Azraqi, sejarawan terkenal yang menulis tentang Makkah. Ia adalah keturunan Azraqi.

Dibaca : 1070
Unta tahan tidak minum tujuh belas hari dan dapat ditunggangi empat puluh tahun.

Dibaca : 1820
Malik Asytar adalah seorang pahlawan yang ikut membela Ali. "Asytar" sebenarnya berarti "Kelopak Mata Terbalik".

Dibaca : 1766
Usia bumi ini sampai masa Rasulullah adalah 5.500 tahun dengan perincian sbb:

Dibaca : 1594
Rasulullah melarang katapel untuk berburu hewan, karena biasanya hewan yang kena lontaran batu katapel tidak langsung mati tapi tersiksa sebelum mati.

Dibaca : 2091
Semasa hidupnya, Rasulullah mempunyai sebuah jubah berwarna hijau yang dihadiahkan kepada seorang Badui.

Dibaca : 1972
Orang kaya di zaman Rasulullah

Dibaca : 1570
Namun di kiri-kanan gang tersebut banyak dihuni rumah petakan kaum yahudi. Mereka sering mencemooh, memaki, meledek, bahkan ada seorang yahudi kasar sering melempar Rosulullah SAW ...

Dibaca : 1437
Di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap harinya selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu ...

Dibaca : 1525
Orang buta di zaman Rasulullah.


┬ęSYAARAR.Com. All rights reserved.
Table './k4495279_syaarar/sa_stat_page_requested' is marked as crashed and should be repaired