SYAARAR.COM
  Home  |  Refleksi  |  Kombur  |  Religous  |  Free Code  |  Download  |
Article List
Dibaca : 2135
Semasa perjanjian Hudaybiah, kaum Muslim tidak diperkenankan untuk menerima pelarian dari Makkah.

Dibaca : 1295
Dalam perang di Yamamah, semasa Khalifah Abu Bakar, Ammar bin Yasir kehilangan satu kupingnya dalam pertempuran. Ia meninggal tahun 657 dalam perang Shiffin.

Dibaca : 1523
Abu Sofyan yang baru masuk Islam ikut dalam penghancuran berhala di Tha'if pada tahun 630.

Dibaca : 1763
Ibnu Ma'sud seorang yang sangat alim, hafal dan ahli tafsir. Menurut riwayat, ia tidak puasa tapi menebusnya dengan shalat dan zakat.

Dibaca : 1650
Yang tidak ikut Hijrah ke Madinah adalah Nu'aym An-Nahham, seorang pemuka klan Adi.

Dibaca : 1111
Ibnu Mas'ud adalah seorang yang suka meniru tingkah laku Rasulullah, mulai dari baju, minyak wangi, dan dandanan Rasulullah.

Dibaca : 1357
Suatu hari Ali, Zayd, dan Ja'far berdebat tentang hak perwalian Umarah, putri mendiang Hamzah yang gugur di perang Uhud.

Dibaca : 1267
Ziyad bin Abihi artinya "Ziyad Putra Bapaknya". Siapakah bapaknya.

Dibaca : 1710
Rasulullah memberinya nama Abu Bakran yang artinya "Bapaknya Katrol" atau disebut juga "Abu Katrol". Ibunya adalah Sumayyah yang juga adalah ibu Ziyad bin Abihi.

Dibaca : 2333
Al-Azraqi, sejarawan terkenal yang menulis tentang Makkah. Ia adalah keturunan Azraqi.

Dibaca : 1056
Unta tahan tidak minum tujuh belas hari dan dapat ditunggangi empat puluh tahun.

Dibaca : 1790
Malik Asytar adalah seorang pahlawan yang ikut membela Ali. "Asytar" sebenarnya berarti "Kelopak Mata Terbalik".

Dibaca : 1737
Usia bumi ini sampai masa Rasulullah adalah 5.500 tahun dengan perincian sbb:

Dibaca : 1561
Rasulullah melarang katapel untuk berburu hewan, karena biasanya hewan yang kena lontaran batu katapel tidak langsung mati tapi tersiksa sebelum mati.

Dibaca : 2075
Semasa hidupnya, Rasulullah mempunyai sebuah jubah berwarna hijau yang dihadiahkan kepada seorang Badui.

Dibaca : 1954
Orang kaya di zaman Rasulullah

Dibaca : 1508
Orang buta di zaman Rasulullah.

Dibaca : 5128
Dalam masa perang, Rasulullah menggunakan panji perang berwarna hitam persegi yang besar dan putih persegi yang kecil.

Dibaca : 2088
Kaum Yahudi di Madinah dalam upaya membunuh Rasulullah salah satunya dengan menggunakan racun.

Content-Image
Dibaca : 3042
Sosok Muhammad merupakan salah satu manusia telah telah membawa perubahan dalam sejarah ummat manusia, baik dari segi tatanan agama, budaya, perilaku manusia yang kesemuanya membawa ...


┬ęSYAARAR.Com. All rights reserved.