Article List
Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 20:00:25
Hits : 1741
Ibnu Zubayr, adalah orang pertama yang mengeluarkan mata uang emas yang bertuliskan "Allah" pada satu sisi dan namanya pada sisi lain.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:58:24
Hits : 1507
Raja Abdul Malik (685-705) berdamai dengan Byzantium dengan membayar upeti untuk memadamkan pembrontakan di negerinya.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:55:55
Hits : 2293
Ka'ab bin Akhbar seorang Islam Yahudi yang pertama mengisi literatur Islam dengan Yahudi. Ia salah seorang guru Abu Hurayrah dan Abdullah bin Abbas.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:52:10
Hits : 1241
Ibnu Qami'ah dengan kudanya menyerang ke arah Rasulullah dengan mengayunkan pedangnya siap untuk menebas kepala Rasulullah.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:49:05
Hits : 2293
Semasa perjanjian Hudaybiah, kaum Muslim tidak diperkenankan untuk menerima pelarian dari Makkah.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:46:00
Hits : 1424
Dalam perang di Yamamah, semasa Khalifah Abu Bakar, Ammar bin Yasir kehilangan satu kupingnya dalam pertempuran. Ia meninggal tahun 657 dalam perang Shiffin.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:43:30
Hits : 1656
Abu Sofyan yang baru masuk Islam ikut dalam penghancuran berhala di Tha'if pada tahun 630.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:41:34
Hits : 1887
Ibnu Ma'sud seorang yang sangat alim, hafal dan ahli tafsir. Menurut riwayat, ia tidak puasa tapi menebusnya dengan shalat dan zakat.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:33:34
Hits : 1767
Yang tidak ikut Hijrah ke Madinah adalah Nu'aym An-Nahham, seorang pemuka klan Adi.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:30:44
Hits : 1242
Ibnu Mas'ud adalah seorang yang suka meniru tingkah laku Rasulullah, mulai dari baju, minyak wangi, dan dandanan Rasulullah.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:27:39
Hits : 1509
Suatu hari Ali, Zayd, dan Ja'far berdebat tentang hak perwalian Umarah, putri mendiang Hamzah yang gugur di perang Uhud.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:24:44
Hits : 1367
Ziyad bin Abihi artinya "Ziyad Putra Bapaknya". Siapakah bapaknya.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:22:06
Hits : 1853
Rasulullah memberinya nama Abu Bakran yang artinya "Bapaknya Katrol" atau disebut juga "Abu Katrol". Ibunya adalah Sumayyah yang juga adalah ibu Ziyad bin Abihi.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:19:06
Hits : 2599
Al-Azraqi, sejarawan terkenal yang menulis tentang Makkah. Ia adalah keturunan Azraqi.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:12:28
Hits : 1147
Unta tahan tidak minum tujuh belas hari dan dapat ditunggangi empat puluh tahun.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:09:30
Hits : 1927
Malik Asytar adalah seorang pahlawan yang ikut membela Ali. "Asytar" sebenarnya berarti "Kelopak Mata Terbalik".

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:06:37
Hits : 1886
Usia bumi ini sampai masa Rasulullah adalah 5.500 tahun dengan perincian sbb:

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:01:02
Hits : 1681
Rasulullah melarang katapel untuk berburu hewan, karena biasanya hewan yang kena lontaran batu katapel tidak langsung mati tapi tersiksa sebelum mati.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 18:57:55
Hits : 2172
Semasa hidupnya, Rasulullah mempunyai sebuah jubah berwarna hijau yang dihadiahkan kepada seorang Badui.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 18:54:30
Hits : 2072
Orang kaya di zaman Rasulullah

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 01 Oktober 2006, 17:35:17
Hits : 1621
Orang buta di zaman Rasulullah.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 01 Oktober 2006, 17:34:29
Hits : 5249
Dalam masa perang, Rasulullah menggunakan panji perang berwarna hitam persegi yang besar dan putih persegi yang kecil.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 01 Oktober 2006, 17:33:33
Hits : 2210
Kaum Yahudi di Madinah dalam upaya membunuh Rasulullah salah satunya dengan menggunakan racun.

Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 01 Oktober 2006, 17:21:34
Hits : 3196
Sosok Muhammad merupakan salah satu manusia telah telah membawa perubahan dalam sejarah ummat manusia, baik dari segi tatanan agama, budaya, perilaku manusia yang kesemuanya membawa ...