SYAARAR.COM

Article List
Dibaca : 1452
Abu Sofyan yang baru masuk Islam ikut dalam penghancuran berhala di Tha'if pada tahun 630.

Dibaca : 1697
Ibnu Ma'sud seorang yang sangat alim, hafal dan ahli tafsir. Menurut riwayat, ia tidak puasa tapi menebusnya dengan shalat dan zakat.

Dibaca : 1592
Yang tidak ikut Hijrah ke Madinah adalah Nu'aym An-Nahham, seorang pemuka klan Adi.

Dibaca : 1058
Ibnu Mas'ud adalah seorang yang suka meniru tingkah laku Rasulullah, mulai dari baju, minyak wangi, dan dandanan Rasulullah.

Dibaca : 1287
Suatu hari Ali, Zayd, dan Ja'far berdebat tentang hak perwalian Umarah, putri mendiang Hamzah yang gugur di perang Uhud.

Dibaca : 1232
Ziyad bin Abihi artinya "Ziyad Putra Bapaknya". Siapakah bapaknya.

Dibaca : 1627
Rasulullah memberinya nama Abu Bakran yang artinya "Bapaknya Katrol" atau disebut juga "Abu Katrol". Ibunya adalah Sumayyah yang juga adalah ibu Ziyad bin Abihi.

Dibaca : 2200
Al-Azraqi, sejarawan terkenal yang menulis tentang Makkah. Ia adalah keturunan Azraqi.

Dibaca : 1010
Unta tahan tidak minum tujuh belas hari dan dapat ditunggangi empat puluh tahun.

Dibaca : 1742
Malik Asytar adalah seorang pahlawan yang ikut membela Ali. "Asytar" sebenarnya berarti "Kelopak Mata Terbalik".

Dibaca : 1673
Usia bumi ini sampai masa Rasulullah adalah 5.500 tahun dengan perincian sbb:

Dibaca : 1501
Rasulullah melarang katapel untuk berburu hewan, karena biasanya hewan yang kena lontaran batu katapel tidak langsung mati tapi tersiksa sebelum mati.

Dibaca : 2025
Semasa hidupnya, Rasulullah mempunyai sebuah jubah berwarna hijau yang dihadiahkan kepada seorang Badui.

Dibaca : 1885
Orang kaya di zaman Rasulullah

Dibaca : 1450
Orang buta di zaman Rasulullah.

Dibaca : 5064
Dalam masa perang, Rasulullah menggunakan panji perang berwarna hitam persegi yang besar dan putih persegi yang kecil.

Dibaca : 2032
Kaum Yahudi di Madinah dalam upaya membunuh Rasulullah salah satunya dengan menggunakan racun.

Content-Image
Dibaca : 2983
Sosok Muhammad merupakan salah satu manusia telah telah membawa perubahan dalam sejarah ummat manusia, baik dari segi tatanan agama, budaya, perilaku manusia yang kesemuanya membawa ...Last Posted
Content-Image
Dibaca : 23
Kalau kita marah dengan orang, berarti ada yang salah dengan orang tersebut. Kalau orang marah dengan kita, berarti ada yang salah dengan ...

 • RENUNGAN MUTIARA TAUHID #54 : ...
 • Quote Today : Nilai Sesuai Yang ...
 • Quote Today : Hidup Penuh Ujian
 • Quote Today : Siap Menghadapi ...
 • Quote Today : Pencapaian Hidup ...
 • Mutiara Tauhid
  Kaca Mata Tauhid
  Hit’s Today
  Dibaca :

  Dibaca :

  Dibaca :