SYAARAR.COM
  Home  |  Refleksi  |  Kombur  |  Religous  |  Free Code  |  Download  |
Article List

Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 20:00:2
Dibaca : 1701
Ibnu Zubayr, adalah orang pertama yang mengeluarkan mata uang emas yang bertuliskan "Allah" pada satu sisi dan namanya pada sisi lain.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:58:2
Dibaca : 1489
Raja Abdul Malik (685-705) berdamai dengan Byzantium dengan membayar upeti untuk memadamkan pembrontakan di negerinya.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:55:5
Dibaca : 2223
Ka'ab bin Akhbar seorang Islam Yahudi yang pertama mengisi literatur Islam dengan Yahudi. Ia salah seorang guru Abu Hurayrah dan Abdullah bin Abbas.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:52:1
Dibaca : 1205
Ibnu Qami'ah dengan kudanya menyerang ke arah Rasulullah dengan mengayunkan pedangnya siap untuk menebas kepala Rasulullah.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:49:0
Dibaca : 2231
Semasa perjanjian Hudaybiah, kaum Muslim tidak diperkenankan untuk menerima pelarian dari Makkah.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:46:0
Dibaca : 1377
Dalam perang di Yamamah, semasa Khalifah Abu Bakar, Ammar bin Yasir kehilangan satu kupingnya dalam pertempuran. Ia meninggal tahun 657 dalam perang Shiffin.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:43:3
Dibaca : 1618
Abu Sofyan yang baru masuk Islam ikut dalam penghancuran berhala di Tha'if pada tahun 630.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:41:3
Dibaca : 1855
Ibnu Ma'sud seorang yang sangat alim, hafal dan ahli tafsir. Menurut riwayat, ia tidak puasa tapi menebusnya dengan shalat dan zakat.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:33:3
Dibaca : 1738
Yang tidak ikut Hijrah ke Madinah adalah Nu'aym An-Nahham, seorang pemuka klan Adi.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:30:4
Dibaca : 1192
Ibnu Mas'ud adalah seorang yang suka meniru tingkah laku Rasulullah, mulai dari baju, minyak wangi, dan dandanan Rasulullah.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:27:3
Dibaca : 1451
Suatu hari Ali, Zayd, dan Ja'far berdebat tentang hak perwalian Umarah, putri mendiang Hamzah yang gugur di perang Uhud.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:24:4
Dibaca : 1330
Ziyad bin Abihi artinya "Ziyad Putra Bapaknya". Siapakah bapaknya.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:22:0
Dibaca : 1815
Rasulullah memberinya nama Abu Bakran yang artinya "Bapaknya Katrol" atau disebut juga "Abu Katrol". Ibunya adalah Sumayyah yang juga adalah ibu Ziyad bin Abihi.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:19:0
Dibaca : 2517
Al-Azraqi, sejarawan terkenal yang menulis tentang Makkah. Ia adalah keturunan Azraqi.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:12:2
Dibaca : 1116
Unta tahan tidak minum tujuh belas hari dan dapat ditunggangi empat puluh tahun.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:09:3
Dibaca : 1886
Malik Asytar adalah seorang pahlawan yang ikut membela Ali. "Asytar" sebenarnya berarti "Kelopak Mata Terbalik".


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:06:3
Dibaca : 1837
Usia bumi ini sampai masa Rasulullah adalah 5.500 tahun dengan perincian sbb:


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 19:01:0
Dibaca : 1641
Rasulullah melarang katapel untuk berburu hewan, karena biasanya hewan yang kena lontaran batu katapel tidak langsung mati tapi tersiksa sebelum mati.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 18:57:5
Dibaca : 2144
Semasa hidupnya, Rasulullah mempunyai sebuah jubah berwarna hijau yang dihadiahkan kepada seorang Badui.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 06 Oktober 2006, 18:54:3
Dibaca : 2029
Orang kaya di zaman Rasulullah


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 01 Oktober 2006, 17:35:1
Dibaca : 1586
Orang buta di zaman Rasulullah.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 01 Oktober 2006, 17:34:2
Dibaca : 5208
Dalam masa perang, Rasulullah menggunakan panji perang berwarna hitam persegi yang besar dan putih persegi yang kecil.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 01 Oktober 2006, 17:33:3
Dibaca : 2173
Kaum Yahudi di Madinah dalam upaya membunuh Rasulullah salah satunya dengan menggunakan racun.


Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 01 Oktober 2006, 17:21:3
Dibaca : 3131
Sosok Muhammad merupakan salah satu manusia telah telah membawa perubahan dalam sejarah ummat manusia, baik dari segi tatanan agama, budaya, perilaku manusia yang kesemuanya membawa ...


┬ęSYAARAR.Com. All rights reserved.